PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT:

- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

- na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, paní Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.

 

Dny otevřených dveří: 9. 4.2019 14:00 - 16:30 hod. a 10. 4.2019 8:30 - 11:00 hod.

 

Sběr přihlášek proběhne ve čtvrtek 2.5.2019 od 8:00 - 11:00 hod. 

                                            a v pátek 3.5.2019 od 13:00 - 17:00 hod. v MŠ.

 

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, případně další dokumenty (nájemní smlouva).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ naleznete na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

 

"Jen si děti všimněte, co je krásy na světě" 

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Preferujeme rodinnou a pohodovou atmosféru a individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině.

 

Více informací naleznete na internetové adrese: