Režim dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. 

 

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. 

 

6:30 - 7:30  -  společné scházení dětí  ve třídě "Žirafky"; individuální hry, skákací míče, cvičení na nářadí, smyslové hry, výtvarné činnosti, stavebnice, pracovní listy
7:30 - 8:30  -  scházení dětí v obou třídách, spontánní hry, záměrná individuální vzdělávací práce, plánovaná činnost ve skupině dětí
8:30 - 8:50  -  cvičení, aktivity dětí dle zájmu
8:50 - 9:15  -  hygiena, přesnídávka
9:15 - 9:35  -  pokračování zájmových činností dětí, skupinová vzdělávací činnost - prožitkové učení
9:35 - 9:50  -  hygiena, oblékání na pobyt venku
9:50 - 11:50  -  pobyt venku
11:50 - 12:00  -  svlékání, hygiena
12:00 - 12:30  - oběd
12:30 - 13:00  -  hygiena, příprava na odpočinek, četba pohádky

13:00 - 14:30  -  mladší děti spánek, postupné vstávání
13:00 - 13:30  -  starší děti odpočinek
13:30 - 14:30  -  starší děti a děti s menší potřebou spánku - klidné hry, kreslení,pracovní listy, prohlížení knih a časopisů, didaktické pomůcky, záměrná individuální činnost
14:30 - 15:00  -  průběžná svačina
15:00 - 16:30 -  kruhové pohybové hry, dráhy na cvičení, plánovaná individuální vzdělávací práce, hry s míčem, zájmové činnosti do rozchodu dětí

 

Pitný režim probíhá po celý den.

Režim je orientační a lze ho přizpůsobit potřebám a podmínkám daného dne.

 

Zřizovatelem školy je městská část BRNO-STŘED