.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDR. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokát@kklegal.cz,telefon +420 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.