Školní řád mateřské školy Brno, Pšeník

 

Školní řád je možné stáhnout zde.

 

Vydán ředitelkou mateřské školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání pod č. j. 04/11/2018

 

Platnost: od 1. 5. 2018