Informace pro rodiče

Rodičovská iniciativy je spolkem zřizovaným při Mateřské škole Pšeník od roku 1991.

Jejími členy jsou rodiče, kteří se chtějí více zapojovat do dění v mateřské škole, vyjadřovat se k její práci, pomáhat pedagogickým pracovníků při práci s dětmi (dávat podněty pro práci či se metodicky podílet na specializované výuce, shánět pro školku sponzorské dary nebo se osobně účastnit prací v budově školy nebo na její zahradě.).

Členové mohou vznášet připomínky ale i podněty k činnosti mateřské školy a mají právo být informováni o tom, jak MŠ jejich podnětů využívá.

Podle svých (časových, fyzických, finančních…) možností členové pomáhají při organizování akcí MŠ nebo akcí Rodičovské iniciativy určených pro děti a jejich rodiny.

Členství je dobrovolné a vzniká vyplněním přihlášky a účastí na Valné hromadě. K členství se nevztahuje žádný finanční registrační poplatek!

Celé znění Stanov Rodičovské iniciativy a přihlášky do ní naleznete v šatnách školky nebo na vyžádání.

Rodičovská iniciativa sídlí v prostorách školy a úzce spolupracuje s jejím vedením. Ředitelka školy pověřuje pokladní RI vybíráním jednotného celoročního poplatku využívaného na kulturní a vzdělávací akce.

 

 

Výše příspěvku na kulturní a jiné akce (výlety, dárky, apod.) pro děti je na školní rok 2017/2018 stanoven ve výši 1200,-Kč/dítě

 

Výše příspěvku na hygienické potřeby činí 200,- Kč/ dítě za školní rok 2017/2018.

 

Obě částky lze platit pololetně (tedy 600,- Kč a 100,- Kč za jedno pololetí).

 

Děkuji,

Lucie Mimová, pokladní RI.

 

email: lexy.lucie@seznam.cz

telefon: 734 403 389


Na školní rok 2017/2018 byla zvolena předsedkyní Magdalena Maňáková, pokladní Lucie Mimová, revizní dohled Mária Koukalová.