Platby:

 

Úplata za školní vzdělávání:

550,- Kč / měsíc pro šk.rok 2018 - 2019 (předškolní děti neplatí)

Číslo účtu MŠ pro platbu školného: KB 19137621/0100

Platby provádějte předem do 25. dne v měsíci.

 

Strava se dováží z MŠ Nádvorní 3 

Celodenní strava: 36,- Kč za den, děti s odkladem školní docházky 41,- Kč

Číslo účtu pro platbu stravy: KB 115-70800257/0100

Platby provádějte předem do 25. dne v měsíci.

 

Nepřítomnost dítěte lze oznámit do 9: 30 hodin, po té již stravu na další den nelze odhlásit.

Na nástěnkách v šatně jsou všechny potřebné informace.Více zde: https://mspsenik-brno.webnode.cz/pro-rodice/platby/