Povinně zveřejňované informace

Název školy:

Mateřská škola Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení:

Mateřskou školu zřizuje Statutární město Brno, Městská část Brno- střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2, PSČ 601 69, okres Brno- město podle ustanovení §14 odst. 2. zák. č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna.

Dále viz. Zřizovací listina.

 

Organizační struktura školy:

Statutárním zástupcem Mateřské školy je statutární zástupce Věra Boušková. Statutární zástupce činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech, v právních úkonech týkajících se dispozic s majetkem zřizovatele předaným k hospodaření.  

 

Mateřská škola má výdejnu stravy, strava se dováží ze Školní jídelny Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace.

 

Seznam hlavních dokumentů:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: zveřejněn na webu školy v sekci ke stažení

Školní řád:zveřejněn na webu školy v sekci ke stažení

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu:

je zveřejněn na webu školy v sekci ke stažení, stejně tak i na webových stránkách Městské části Brno- střed

 

Žádosti o informace:

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Mateřské školy je zveřejněna  na webu školy v sekci ke stažení.

 

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na e-mailovou adresu školy uvedenou v sekci Kontaktní spojení nebo telefonicky na telefonním čísle školy.

 

Příjem žádostí a dalších podání o informace se postupuje dle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Mateřské školy je zveřejněna na webu školy v sekci ke stažení.

 

 

Opravené prostředky:

Řídí se dle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Mateřské školy je zveřejněna na  webu školy v sekci ke stažení.

 

 

Formuláře:

Formulář  Mateřské školy je zveřejněn na  webu školy v sekci ke stažení.

 

 

 

Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Řídí se dle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Mateřské školy je zveřejněna na  webu školy v sekci ke stažení.

 

 

Předpisy:

  • zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u ředitelky školy. Můžete je také najít v aplikaci Sbírka zákonů.

 

Vydané právní předpisy:

Směrnice Mateřské školy jsou  zveřejněny na  webu školy v sekci ke stažení.