Informace o nás 

 

Mateřská škola Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace

Brno 639 00, IČ: 643 28 473

E-mail: mspsenik@volny.cz

WWW: https://mspsenik-brno.webnode.cz/

Tel. MŠ: 543 213 911

Tel. statutární zástupce: 734 227 450 

Tel. vedoucí jídelny MŠ Nádvorní: 543 213 166

 

Náš tým:

Statutární zástupce MŠ Brno, Pšeník 18, p.o.:

Věra Boušková

Učitelky:

Libuše Valcová

Simona Kolářová

Lenka Doubková DiS.

Školní asistentka:

Ljuba Křivdová

Pomocná sociální pracovnice:

 Bc. Michaela Miriam Straková

Pomocná provozní pracovnice:

Lenka Fanfarová

Školnice:

Teťana Tydir

Výdej stravy:

Eva Lapúníková

Uklízečka:

Jarmila Koubková

 

Naše školka má dvě třídy: Třída Koníčci a Třída Žirafky

Mateřská škola Pšeník

nabízí:

 • rodinné klidné prostředí
 • zdravou a plnohodnotnou stravu, kterou zajišťuje ŠJ Nádvorní
 • přípravu dětí na vstup do ZŠ za účasti rodičů - ESS
 • zájmové kroužky:
  • Taneční a pohybový kroužek
  • Keramika
  • Sporťáček

Seznamování se školkou tzv. „BUDULÍNEK“ pro nově přijaté děti a jejich rodiče

 

pořádá:

 • kulturní a vzdělávací akce pro děti přímo v MŠ i mimo MŠ
 • besídky, tvořivé dílny a další akce pro rodiče