ZÁPIS dětí DO MŠ

Přihlášku lze získat:

 

- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

- na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, paní Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.

 

Sběr přihlášek proběhne v naší MŠ 

v pondělí 15.5.2017 od 8:00 - 11:00 hod. 

 a v úterý 16.5.2017 od 13:00 - 17:00 hod.

 Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, případně další dokumenty (nájemní smlouva).

 

Více informací naleznete na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz