Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

Název programu: "Líbí se nám na světě"

 

Aktualizace: č. j. 89/2013

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2013

Platnost od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016

Zpracovala: Zita Simonová a pedagogický kolektiv

 

Z důvodů změny ve vedení MŠ k 1.8.2016 je prodloužena platnost Školního vzdělávacího programu do 31. 8. 2017

 

Obsah

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Podmínky vzdělávání

    3.1. Podnětné věcné prostředí

    3.2. Bezpečné sociální prostředí

    3.3. Zdravá výživa - životospráva

    3.4. Pohodové prostředí - rytmický řád života a dne

    3.5. Věkově smíšené třídy

    3.6. Spontánní hra

    3.7. Tělesná pohoda a volný pohyb

    3.8. Participativní a týmové řízení

    3.9. Učitelka podporující zdraví

    3.10. Partnerské vztahy s rodiči

    3.11. Spolupráce mateřské školy se základní školou

    3.12. Začlenění mateřské školy do života obce

    3.13. Předpoklady dalšího vývoje školy (personální, materiální)

4. Charakteristika vzdělávacího programu

5. Vzdělávací obsah

    5.1. Cíl vzdělávacího programu
    5.2. Oblasti vzdělávání
    5.3. Klíčové kompetence
    5.4. Tematické celky:

        I. Chráníme si své zdraví

        II. Učíme se zvládat, co život přináší

        III. Země je plná lidí

        IV. Kde je nám dobře

        V. Kam patříme

6. Plán evaluace školy

7. Seznam použité literatury

8. Přílohy:

    - Školní řád

    - Režim dne

    - Plán akcí

    - Plán spolupráce MŠ a ZŠ Horní

    - Záznamy z pozorování dítěte

    - Ukázka rozpracovaného podtématu

    - Pravidla

 

Kompletní dokument je možné stáhnout ve formátu MS Word zde

Zřizovatelem školy je městská část BRNO-STŘED