Školní řád mateřské školy Brno, Pšeník

 

Školní řád je možné stáhnout zde

Vydán statutárním zástupcem mateřské školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání pod č. j. 01/2015

 

Platnost: od 1. 9. 2016


 

Zřizovatelem školy je městská část BRNO-STŘED