Informace pro rodiče

Výše příspěvku na kulturní a jiné akce (výlety, dárky, apod.) pro děti je na školní rok 2016/2017 stanoven ve výši 1000,-Kč/dítě

 

Výše příspěvku na hygienické potřeby činí 200,- Kč/ dítě za školní rok 2016/2017.

 

Obě částky lze platit pololetně (tedy 5OO,- Kč a 100,- Kč za jedno pololetí).

 

Děkuji,

Lucie Mimová, pokladní RI.

 

email: lexy.lucie@seznam.cz

telefon: 734 403 389