Platby:

 

Úplata za školní vzdělávání:

550,- Kč / měsíc pro šk.rok 2016 - 2017 (předškolní děti neplatí)

Číslo účtu MŠ pro platbu školného: KB 19137621/0100

Platby provádějte předem do 25. dne v měsíci.

 

Strava se dováží z MŠ Nádvorní 3 

Celodenní strava: 33,- Kč za den, děti s odkladem školní docházky 39,- Kč

Číslo účtu pro platbu stravy: KB 115-70800257/0100

Platby provádějte předem do 25. dne v měsíci.

 

Prosíme rodiče, aby přítomnost a nepřítomnost dětí oznamovali pouze na telefonní číslo 543 215 273,

(pí. Lapúníková)

 


Na nástěnkách v šatně jsou všechny potřebné informace

 

 

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde

 
 
 
 
 
 
 
 


 
Upravit obrázek